Ke Arah Pemodenan Jabatan Gudang PTS.

Dalam usaha menaik taraf mutu perkhidmatan PTS, Jabatan Gudang bakal menerima dua (2) unit pengimbas kod palang (barcode scanner) mudah alih Motorola FR6070 yang diintegrasikan dengan sistem SAP.


Motorola FR6070 yang dilengkapi dengan sistem operasi Windows Mobile, sistem Wifi dan perisian SAP


Alat pengimbas yang dihubungkan dengan komputer untuk percubaan konfigurasi sistem


Alat berkenaan bakal ditempatkan di bahagian pemprosesan pemulangan buku. Dijangkakan tempoh pengiraan dapat dipercepatkan sehingga 40% daripada tempoh sekarang apabila sistem ini digunapakai sepenuhnya.


Empat orang kakitangan telah menjalani latihan awal penggunaan alat berkenaan sebagai perintis. Dari kiri, En Safizal, En Aminul, Cik Fazilah dan En Sharipuddin

Entri Terbaru PTS Sales